அறிஞர் மயிலை. சீனி வெங்கடசாமி, ஆன்மீகம், இன்றைய முதன்மை செய்திகள்

சமணர்களின் கடுமையான துறவறம்!

  சமணமும் தமிழும் – 4 அறிஞர் சீனி. வெங்கடசாமி சமணமுனிவர் ஒழுக்கம் வாழ்க்கையை இல்லறம் துறவறம் என்று சமணர் இரண்டுவிதமாகப் பிரித்துள்ளனர். இவ்விரண்டினையும் முறையே சாவக (சிராவக) தர்மம், யதிதர்மம் என்றுங் கூறுவர். இல்லறம் எனப்படும் சாவக தர்மம், மனைவி மக்கள் சுற்றத்தாருடன் இருந்து ஒழுகும் ஒழுக்கம். துறவறமாகிய யதிதர்மம், உலகத்தைத் துறந்து வீடுபேற்றினைக் கருதித் தவஞ் செய்யும் முனிவரது ஒழுக்கம். சமண சமய ஆராய்ச்சிக்கு, யதிகர்மம் எனப்படும் சமண முனிவர் ஒழுக்கத்தை அறியவேண்டுவது இன்றியமையாததாதலின்,… Continue reading சமணர்களின் கடுமையான துறவறம்!

அறிஞர் மயிலை. சீனி வெங்கடசாமி, ஆன்மீகம், இன்றைய முதன்மை செய்திகள்

சமண சமயத்தில் தனிப்பட்ட ஒரு கடவுள் இல்லை!

சமணமும் தமிழும் – 3 அறிஞர் சீனி. வெங்கடசாமி  சமண சமய தத்துவ நூல்களில் கடவுளைப் பற்றிக் கூறவில்லை. பந்தத்தினின்றும் விடுபட்டு மோக்ஷ நிலையடைந்த உயிரே கடவுள் என்பது சமணசமயக் கருத்து. சைவம், வைணவம் முதலிய சமயங்களில், உயிர்களுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு தனிக்கடவுள் கூறப்படுவதுபோல, சமண சமயத்தில் தனிப்பட்ட ஒரு கடவுள் கூறப்படவில்லை. சமண சமய தத்துவத்தைப் பற்றிச் சுருக்கமாகக் கூறுவோம்; ‘உயிரும்உயி ரல்லதும், புண்ணியம், பாவம், ஊற்றும்     செயிர்தீர்செறிப் பும், உதிர்ப்பும், கட்டும், வீடும், உற்ற… Continue reading சமண சமயத்தில் தனிப்பட்ட ஒரு கடவுள் இல்லை!

அறிஞர் மயிலை. சீனி வெங்கடசாமி, ஆன்மீகம், இன்றைய முதன்மை செய்திகள், சமணமும் தமிழும்

சமணசமயம் தோன்றிய வரலாறு

சமணமும் தமிழும் - 2 அறிஞர் சீனி. வெங்கடசாமி சமணசமயம் தோன்றிய வரலாறு   சமணசமயத்திற்கு ஜைன மதம், ஆருகத மதம், நிகண்ட மதம், அநேகாந்தவாத மதம், ஸியாத்வாத மதம் என்னும் பெயர்களும் உள்ளன. சமணர் (ஸ்ரமணர்) என்றால் துறவிகள் என்பது பொருள். துறவை வற்புறுத்திக் கூறி, துறவு பூண்டோரே வீடுபெறுவர் என்று இந்த மதம் சாற்றுகிறது. எனவே, துறவு எனப் பொருள்படும் சமணம் என்னும் பெயர் இந்த மதத்திற்குச் சிறப்புப் பெயராக வழங்கப்படுகிறது. பலன்களையும் கர்மங்களையும்… Continue reading சமணசமயம் தோன்றிய வரலாறு

அறிஞர் மயிலை. சீனி வெங்கடசாமி, ஆன்மீகம், இன்றைய முதன்மை செய்திகள், பௌத்த மதம், பௌத்தம், வரலாறு

சமணம் தமிழுக்கு என்ன செய்தது?

அறிஞர் மயிலை சீனி. வெங்கடசாமி எழுதிய பௌத்தமும் தமிழும் நம் நான்கு பெண்கள் தளத்தில் தொடராக வெளியானது.  ஆய்வாளர்களுக்கு முன்மாதிரியான ஆய்வுத் தன்மையோடு எழுதப்பட்ட இந்நூல் அச்சில் கிடைப்பதில்லை. அதனாலேயே இதை வெளியிட்டோம். ஏராளமான செய்திகளை போகிறபோக்கில் சொல்லாமல் தக்க சான்றோடு அறிஞர் சீனி. வெங்கடசாமி எழுதியிருந்தார். ஒவ்வொரு அத்யாயமும் கோர்வையோடு ஆய்வு எழுத்துக்கே உரிய சோர்வு இல்லாமல் சுவாஸ்ரய்மாக எழுதப்பட்டிருந்தது. அவர் அளவுக்கு தகவல் தொடர்பு சாதனங்கள் பெருகிவிட்ட சமகாலத்தில் ஒரு ஆய்வாளரை தமிழுலகம் காண்பது அரிதே. அவருடைய எழுத்துக்களை தொடர்ந்து வெளியிடுவது ஏதோ… Continue reading சமணம் தமிழுக்கு என்ன செய்தது?

அரசியல், ஆன்மீகம், தமிழ்நாடு

வள்ளலாரின் இல்லத்தை நினைவிடமாக்க வேண்டும்: ராமதாஸ் கோரிக்கை

வள்ளலார் வாழ்ந்த ஏழு கிணறு இல்லத்தை நினைவிடமாக மாற்றும் பணியை தமிழக அரசு தொடங்க வேண்டும் என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தினார். இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில்,’வாடிய பயிரைக் கண்டபோதெல்லாம் வாடியவர் வடலூர் இராமலிங்க அடிகளார். அன்பு மற்றும் கருணையை அடையாளமாகக் கொண்டிருந்த வள்ளலாருக்கு சென்னையில் நினைவிடம் அமைப்பதாக அரசு அளித்த வாக்குறுதி 12 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கிடப்பில் போடப்பட்டிருப்பது தான் சோகம். வள்ளலார் என்றதுமே நினைவுக்கு வருவது வடலூர் சத்திய ஞான சபை தான்… Continue reading வள்ளலாரின் இல்லத்தை நினைவிடமாக்க வேண்டும்: ராமதாஸ் கோரிக்கை