கைவினைப் பொருட்கள் செய்முறை, செய்து பாருங்கள், விடியோ பதிவுகள்

நீங்களே செய்யலாம்: ஜூட் துணிகளில் க்ளட்ச்!

ஜூட் துணிகளில் அழகான க்ளட்ச் செய்வது எப்படி என்று கற்றுத்தருகிறார் கைவினைக் கலைஞர் ஜெயஸ்ரீ நாராயணன். http://www.youtube.com/watch?v=LApyfhkyDQ0 http://www.youtube.com/watch?v=f6YEFpAhmBQ

கைவினைப் பொருட்கள் செய்முறை, செய்து பாருங்கள்

நீங்களே தயாரிக்கலாம் அழகான க்ளட்ச்: தையல் தேவையில்லை!

தையலே இல்லாமல் அழகான க்ளட்சை உருவாக்க சொல்லித் தருகிறார் கைவினைக் கலைஞர் ஜெயஸ்ரீ நாராயணன். செய்முறை விடியோவில்... https://youtu.be/LApyfhkyDQ0