கைவினைப் பொருட்கள் செய்முறை, செய்து பாருங்கள், விடியோ பதிவுகள்

நீங்களே செய்யலாம்: ஜூட் துணிகளில் க்ளட்ச்!

ஜூட் துணிகளில் அழகான க்ளட்ச் செய்வது எப்படி என்று கற்றுத்தருகிறார் கைவினைக் கலைஞர் ஜெயஸ்ரீ நாராயணன். http://www.youtube.com/watch?v=LApyfhkyDQ0 http://www.youtube.com/watch?v=f6YEFpAhmBQ