கல்வி - வேலைவாய்ப்பு, தமிழ்நாடு

ஓமனில் மருந்தாளுநர் வேலை: தமிழக அரசு வேலைவாய்ப்பு நிறுவனம் அழைப்பு

ஓமன் நாட்டிலுள்ள மருந்தகத்திற்கு ஆங்கிலப் புலமையுடன் B.Pharm/D.Pharm தேர்ச்சியுடன் புரோமெட்ரிக் தேர்வு முடித்த  30  முதல் 35 வயதிற்குட்பட்ட மருந்தாளுநர்கள் மற்றும் உதவி மருந்தாளுநர்கள் உடனடியாக தேவைப்படுகிறார்கள். தேர்ந்தெடுக்கப்படுபவர்களுக்கு தகுதி மற்றும் அனுபவத்திற்கேற்ப ஊதியத்துடன் ஓமன் நாட்டின் தொழிலாளர் சட்ட திட்டத்திற்குட்பட்ட சலுகைகளும் கிடைக்கும். மேற்குறிப்பிட்ட பணிக்கு தகுதியும் திறமையும் இருப்பவர்கள் சுய விவரங்கள் அடங்கிய விண்ணப்பத்துடன் கல்வி, அனுபவம், பாஸ்போர்ட் ஆகியவற்றின் நகல்கள் மற்றும் ஒரு புகைப்படத்துடன்  எண்: 42, ஆலந்தூர் சாலை, ஒருங்கிணைந்த வேலைவாய்ப்பு… Continue reading ஓமனில் மருந்தாளுநர் வேலை: தமிழக அரசு வேலைவாய்ப்பு நிறுவனம் அழைப்பு