கவிஞர் அழ. வள்ளியப்பா, குழந்தை கவிஞர், குழந்தை வளர்ப்பு, குழந்தைகளுக்கான எழுத்தாளர், குழந்தைகளுக்கு சொல்லித்தர, குழந்தைகள் தினம்

குழந்தைகள் தினம் – அழ.வள்ளியப்பாவின் மாம்பழ பாடல்

குழந்தைகள் தினத்தையொட்டி குழந்தைக் கவிஞர் அழ. வள்ளியப்பா இயற்றி, புகழ்பெற்ற மாம்பழ பாடல் இதோ.... மாம்பழம் மாம்பழமாம் மாம்பழம். மல்கோவா மாம்பழம். சேலத்து மாம்பழம். தித்திக்கும் மாம்பழம் அழகான மாம்பழம். அல்வாபோல் மாம்பழம். தங்கநிற மாம்பழம் உங்களுக்கும் வேண்டுமா? இங்கேஓடி வாருங்கள்; பங்குபோட்டுத் தின்னலாம்.