கைவினைப் பொருட்கள் செய்முறை, செய்து பாருங்கள்

குரோஷா -சணல் கோஸ்டர்!

தேவையானவை: குரோஷா நூல் குரோஷா ஊசி கத்தரிக்கோல் சணல் கயிறு ஃபேப்ரிக் க்ளூ எப்படி பின்னுவது? மிகவும் எளிதான குரோஷா பின்னல் மூலம், அழகான கோஸ்டர்களை உருவாக்கலாம். சணல் கயிற்றை எடுத்து முடிச்சு போடுவதுபோல், சிறிய வளையம் செய்து, அதை ஃபேப்ரிக் க்ளூவால் (சணல் கயிறு முடிச்சு பெரிதாக தெரியும் என்பதலால்) ஒட்டிங்க்கொள்ளுங்கள். ஃபேப்ரிக் க்ளூ ஒட்டுவதற்கு அரை மணிநேரமாவது ஆகும். அதன் பின் பின்னல் போட ஆரம்பிக்கலாம். குரோஷா ஊசியையும் நூலையும் தயாராக வைத்துக்கொண்டு, சணல்… Continue reading குரோஷா -சணல் கோஸ்டர்!

Advertisements